ქართველებისთვის ბულგარეთში მოგზაურობის ყველა კოვიდ შეზღუდვა მოიხსნა

ბულგარეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის 2022 წლის 30 აპრილის ბრძანების თანახმად, 2022 წლის 1 მაისიდან, ბულგარეთის რესპუბლიკაში შემოსასვლელად კოვიდ-19 დაკავშირებით არსებული ყველა შეზღუდვა მოიხსნა. ვრცლად იხილეთ…

სიახლე: ბულგარეთში მგზავრობის პირობები საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ბულგარეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის 2022 წლის 30 მარტის ბრძანების თანახმად, 2022 წლის 1 აპრილიდან 15 მაისამდე, ნებისმიერ პირს (მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებს) ბულგარეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შემოსასვლელად მოეთხოვება შემდეგი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთის წარდგენა: ვრცლად იხილეთ…

საქართველო მუქი წითელი ზონიდან წითელ ზონაში გადადის

საქართველოდან მომავალ პირებს შეეძლებათ ბულგარეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შემოსვლა შემდეგი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთის წარდგენის შემთხვევაში: ვრცლად იხილეთ…

ბულგარეთში შემოსვლის ახალი წესები საწართველოს მოქალაქეებისათვის

ბულგარეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის 2022 წლის 15 თებერვლის ბრძანების თანახმად, 2022 წლის 17 თებერვლიდან საქართველო გადადის "მუქ წითელ ზონაში". ვრცლად იხილეთ…

მოგზაურობის პირობების შემსუბუქება საქართველოს და ბულგარეთს შორის

საქართველოდან მომავალ პირებს შეეძლებათ ბულგარეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შემოსვლა შემდეგი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთის წარდგენის შემთხვევაში: ვაქცინაციის სრული კურსის ჩატარების დამადასტურებელი სერტიფიკატი; COVOD-19-ის გადატანის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ბოლო 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR ტესტი, ნეგატიური შედეგით. ვრცლად იხილეთ…

ბულგარეთში მგზავრობის პირობები საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ბულგარეთის ჯანდაცვის მინისტრის 2022 წლის 5 იანვრის ბრძანების თანახმად, საქართველოდან ისევ იკრძალება შემოსვლა ბულგარეთის ტერიტორიაზე. საქართველო რჩება „წითელ ზონაში“. „წითელი ზონის“ ქვეყნებიდან შემოსვლა აკრძალულია, გარდა შემდეგი გამონაკლისი შემთხვევებისა: ვრცლად იხილეთ…

საქართველოდან ბულგარეთში მოგზაურობის პირობები

ბულგარეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის 2021 წლის 26 ნოემბრის ბრძანების თანახმად, ქვეყანაში საგანგებო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გახანგრძლივდა 2022 წლის 31 მარტამდე. ვრცლად იხილეთ…

საგანგებო მდგომარეობა ბულგარეთში, მგზავრობის პირობები საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ბულგარეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის 2021 წლის 26 ნოემბრის ბრძანების თანახმად, ქვეყანაში საგანგებო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გახანგრძლივდა 2022 წლის 31 მარტამდე. ვრცლად იხილეთ…

Attention Georgian Citizens Residing in Bulgaria! ბულგარეთის რესპუბლიკაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების საყურადღებოდ!

According to the Ministry of Health of the Republic of Bulgaria, from September 7 to October 30, 2021 the country is strengthening COVID regulations. Specifically: ბულგარეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით, 2021 წლის 7 სექტემბრიდან 30 ოქტომბრამდე ქვეყანაში მკაცრდება რეგულაციები. კერძოდ: Restaurants, casinos and and other gambling facilities will work from ვრცლად იხილეთ…

Attention Georgian Citizens! საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!

According to the order of the Healthcare Ministry of the Republic of Bulgaria on August 27, the state of emergency in the country will last till November 30, 2021. ბულგარეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის 27 აგვისტოს ბრძანების თანახმად, ქვეყანაში საგანგებო ეპიდემიური მდგომარეობა გახანგრძლივდა 2021 წლის 30 ნოემბრამდე. Georgia was placed in ვრცლად იხილეთ…

ka_GE